Γιατί να σπουδάσω Φυσικοθεραπεία

Η Φυσιοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα Υγείας που θεωρεί ότι η ανθρώπινη κίνηση είναι κεντρικής σημασίας για την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση του ανθρώπου.

Η αποκατάσταση της σωματικής υγείας και η επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν βασικούς στόχους της Φυσιοθεραπείας, η οποία είναι μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου.

Ως ο μεγαλύτερος σύμμαχος υγείας, ο Φυσιοθεραπευτής έρχεται σε επαφή με άτομα με αναπηρίες, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες ή κακώσεις μετά από τραυματισμούς.

 

Οι Φυσιοθεραπευτές αξιολογούν και μεγιστοποιούν την κινητικότητα των ασθενών μέσω της θεραπείας και της αποκατάστασης όλων των κινητικών προβλημάτων τους.

Οι Φυσιοθεραπευτές χρησιμοποιούν, κυρίως, φυσικά μέσα αποκατάστασης της υγείας των ασθενών. Τα μέσα που χρησιμοποιούν εκτείνονται από τις χειρομαλάξεις, την θεραπευτική αγωγή έως και την ηλεκτροθεραπεία. Οι Φυσιοθεραπευτές, λαμβάνουν επίσης υπόψη τους ψυχολογικούς αλλά και ψυχοσωματικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία των ασθενών.

 

Χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαπροσωπικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ασθενείς να νιώθουν άνετα με την ενδεδειγμένη θεραπεία και να ζητούν τη γνώμη τους για να νιώσουν το μεγαλύτερο βαθμό φυσικής δραστηριότητας.

 

Ο Φυσιοθεραπευτής προσβλέπει πάντα σε μια δυναμική, προσοδοφόρα και απαιτητική καριέρα.

Οι Φυσιοθεραπευτές εργάζονται σε Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Θεραπευτήρια, Ιδρύματα και Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας, Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Άθλησης, Γυμναστήρια και Ξενοδοχεία. Ο Φυσιοθεραπευτής μπορεί να ανοίξει το δικό του Φυσικοθεραπευτήριο.

Οι σπουδές Φυσιοθεραπείας διαρκούν 3 χρόνια.

Ενδεικτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται σε όλα τα έτη σπουδών είναι: Στοιχεία Ορθοπεδικής, Στοιχεία Ρευματολογίας, Ψυχολογία Αποκατάστασης Ασθενών, Στοιχεία Νευρολογίας, Αρχές Μετακίνησης Ασθενών, Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Εφαρμογή Φυσικών Μέσων, Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης και άλλα.

Το NetworkMedical λειτουργεί σύμφωνα με τις Ακαδημαϊκές προδιαγραφές των Σχολών Φυσιοθεραπείας των συνεργαζόμενων κορυφαίων Κρατικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων τα οποία το έχουν αναγνωρίσει επίσημα.

 

Το NetworkMedical αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Α’ έτος σπουδών του Πανεπιστημίου της επιλογής σας, αλλά και την καλύτερη προετοιμασία (Foundation Programme) για Σπουδές Φυσιοθεραπείας σε Κορυφαία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το NetworkMedical διενεργεί προπαρασκευαστικό έτος διδασκαλίας, στην Αγγλική γλώσσα, των μαθημάτων της Βιολογίας, της Χημείας, της Φυσικής ή των Μαθηματικών.

Το προπαρασκευαστικό έτος συγχρονίζει το επίπεδο της επιτευχθείσας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το επίπεδο που απαιτείται με σκοπό την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων της Φυσιοθεραπείας.

Το NetworkΜedical Foundation Programme παρέχει ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μάθηση και δεν συγκρίνεται με φροντιστηριακές πρακτικές.

Το NetworkMedical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να τα αποστείλει στo επιλεχθέν πανεπιστήμιο μέσα στις δεσμευτικές ημερομηνίες που τίθενται από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο και αναλαμβάνει την εγγραφή των υποψηφίων στη Σχολή Φυσιοθεραπείας για άμεση εισαγωγή.