Τι προσφέρουμε

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει να προσανατολίσει τους υποψήφιους φοιτητές σχετικά με τις δυνατότητες φοίτησης σε κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σχετικά με τις επιλογές σπουδών στα κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται

 • Το NetworkMedical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά του κάθε πανεπιστημίου

 • Το NetworkMedical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης/περιοχής

 • Το NetworkMedical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά των Εστιών Διαμονής

 • Το NetworkMedical παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου κορυφαίου Κρατικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την επιλογή της ειδικότητας της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής ή Φυσικοθεραπείας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του NetworkMedical.

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει, μαζί με τον υποψήφιο, να συμπληρώσει την αίτηση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο της επιλογής του

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει να συμπληρώνει όλες τις τυχόν ενδιάμεσες φόρμες που μπορεί να απαιτήσει το κάθε πανεπιστήμιο

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει την μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα.

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με σκοπό την αποστολή τους στο επιλεχθέν πανεπιστήμιο

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει να αποστείλει τα δικαιολογητικά στo επιλεχθέν πανεπιστήμιο μέσα στις δεσμευτικές ημερομηνίες που τίθενται από αυτό

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει την άμεση επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email με τα πανεπιστήμια

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει την εγγραφή των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους

 • Το NetworkMedical τηρεί Αρχείο έως τη λήξη της φοίτησης

 • Το NetworkMedical τηρεί την Εισερχόμενη Αλληλογραφία για όλα τα χρόνια φοίτησης

 • Το NetworkMedical οργανώνει Εκπαιδευτικό Ταξίδι για επίσκεψη στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (προαιρετικό)

 • Το NetworkMedical εγγυάται την επιτυχία του υποψηφίου φοιτητή στην Εξέταση Εισαγωγής με την διενέργεια προπαρασκευαστικού έτους

 • Το NetworkMedical διοργανώνει προπαρασκευαστικό έτος διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα των μαθημάτων της Βιολογίας, της Χημείας, της Φυσικής ή των Μαθηματικών στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στο 1ο έτος σπουδών των ειδικοτήτων της Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Το προπαρασκευαστικό έτος συγχρονίζει το επίπεδο της επιτευχθείσας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το επίπεδο που απαιτείται με σκοπό την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων της επιλεχθείσας ειδικότητας

 • Το NetworkMedical παρέχει τις αναγκαίες σημειώσεις για τα μαθήματα της Εξέτασης Εισαγωγής

 • To NetworkMedical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στις Ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας.

 • Το NetworkMedical παρέχει μαθήματα εκμάθησης της εθνικής γλώσσας με σκοπό να καταστήσει τους εισαχθέντες φοιτητές έτοιμους να ομιλήσουν τη συγκεκριμένη γλώσσα όχι μόνο στις καθημερινές συναλλαγές τους αλλά και στην πρακτική τους εξάσκηση στις διάφορες Ιατρικές κλινικές.

 • Το NetworkMedical παρέχει εντατικά μαθήματα Αγγλικής ορολογίας των σχετικών μαθημάτων

 • Το NetworkMedical παρέχει την αναγκαία βοήθεια σε κάθε υποψήφιο φοιτητή για την εύρεση στέγης και εγκατάσταση

 • Το NetworkMedical παρέχει απεριόριστη χρήση του Internet και των εργαστηρίων H/Y

 • Το NetworkMedical αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στον φοιτητή, από την ημέρα εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο μέχρι την ημέρα αποφοίτησής του, παρέχοντάς του κάθε ακαδημαϊκή βοήθεια και υποστήριξη.