Ποιοι Είμαστε

 • Το NetworkMedical είναι μέλος του Ομίλου Network που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και υποστηρίζει ολοκληρωμένα τους εκπαιδευτικούς στόχους των υποψήφιων φοιτητών.

 • Το NetworkMedical απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές πολύ απαιτητικούς σε θέματα εκπαίδευσης.

 • Το NetworkMedical παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν εξαιρετική τεχνογνωσία και ικανότητα οργάνωσης διαδικασιών.

 • Το NetworkMedical λειτουργεί σύμφωνα με τις Ακαδημαϊκές προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις των Ειδικοτήτων της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσικοθεραπείας των συνεργαζόμενων κορυφαίων Κρατικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων τα οποία το έχουν αναγνωρίσει επίσημα.

 • Μερικά παραδείγματα Κορυφαίων Ευρωπαικών Πανεπιστημίων με Αναγνωρισμένες Αγγλόφωνες Σπουδές στις ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσιοθεραπείας είναι τα ακόλουθα:

  • Πανεπιστήμιο του Καρόλου στο Hradec Kralove, Τσεχία:  Ιατρική Σχολή, Οδοντιατρική Σχολή  (Charles University-Faculty of Medicine and Dentistry in Hradec Kralove)
  • Πανεπιστήμιο Palacky, Πράγα, Τσεχία: Ιατρική Σχολή, Οδοντιατρική Σχολή (Palacky University, Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry)
  • Πανεπιστήμιο Jessenius (Comenius) στο Martin, Σλοβακία: Ιατρική Σχολή (Jessenius-Comenius University, Faculty of Medicine in Martin)
  • Πανεπιστήμιο του Debrecen, Ουγγαρία: Ιατρική Σχολή, Οδοντιατρική Σχολή, Φυσιοθεραπεία (University of Debrecen, Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Public Health-Physiotherapy)
  • Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Βουλγαρία: Ιατρική Σχολή (Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Medicine)
  • Πανεπιστήμιο του Ιασίου, Ρουμανία: Κτηνιατρική Σχολή ("Ion Ionescu de la Brade'', University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi, Faculty of Veterinary Medicine)
 • Το NetworkMedical αποτελεί οργανισμό Πανελλήνιας δυναμικής και εμβέλειας ο οποίος παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, διαθέτοντας το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος, έχοντας μείνει εξαιρετικά ευχαριστημένος από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, να συστήνει το NetworkMedical σε άλλους ενδιαφερόμενους πολλαπλά σε βάθος χρόνου.


Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (www.isathens.gr), Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (www.isth.gr), Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής (www.osanet.gr), Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (www.osth.gr), Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (www.hva.gr), Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (www.psf.org.gr), Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΝΠΔΔ (www.physiothes.gr), The Association of Medical Schools in Europe (www.amse-med.edu), European Junior Doctors (www.juniordoctors.eu), Standing Committee of European Doctors (www.cpme.be), Czech Medical Association (www.cls.cz/english-info), Slovak Medical Association (www.sls.sk/en/index.html), Association of Hungarian Medical Society (www.motesz.hu/index.php?gr=18&plang=en), Czech Dental Chamber (www.dent.cz/en), Hungarian Dental Association (www.mfe-hda.hu), Slovak Chamber of Dentists (www.­skzl.­sk), Association of Hungarian Physiotherapists (www.gyogytornaszok.hu), Union of Physiotherapists of the Czech Republic (www.unify-cr.cz), The Association of Schools of Public Health in the European Region (www.2011.aspher.org).