Γιατί να επιλέξω να σπουδάσω Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική ή Φυσιοθεραπεία σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο;

Η ασφάλεια εργασίας και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των Ιατρών και Οδοντιάτρων, συνεπικουρούμενα από το γεγονός ότι οι σπουδές Ιατρικής ή Οδοντιατρικής αποτελούν μια πολύ αποδοτική και προσοδοφόρα επιλογή σταδιοδρομίας κάνουν πολλούς υποψηφίους να επιλέγουν τις συγκεκριμένες Ειδικότητες. Είναι, επίσης, γεγονός ότι οι σημερινοί υποψήφιοι  έχουν αποκτήσει μια πιο παγκόσμια σκέψη και προοπτική και πολλοί σκέφτονται τις σπουδές αλλά και την εργασία σε μια άλλη χώρα.

Αυτή την εναλλακτική προοπτική για σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσιοθεραπείας σας προσφέρει το NETWORK Medical.

Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να συμβουλεύσει, να προσανατολίσει και να πληροφορήσει τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σχετικά με τις δυνατότητες φοίτησης στις Ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσιοθεραπείας σε κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται.

Γιατί να επιλέξω το NETWORK Medical για την προετοιμασία μου για την ειδικότητα που επιθυμώ να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο που προτιμώ;

Η βασική προϋπόθεση συνεργασίας των κορυφαίων Κρατικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με το NETWORK Medical, ήταν η αναζήτηση από πλευράς των πανεπιστημίων ενός αξιόπιστου και καλής ποιότητας Εκπαιδευτικού Οργανισμού που θα παρέχει στους υποψήφιους φοιτητές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσικοθεραπείας όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το NETWORK Medical;

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να προσανατολίσει τους υποψήφιους φοιτητές σχετικά με τις δυνατότητες φοίτησης στα κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σχετικά με τις επιλογές σπουδών στα κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 • Το NETWORK Medical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά του κάθε πανεπιστημίου

 • Το NETWORK Medical παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου κορυφαίου Κρατικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την επιλογή της ειδικότητας της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής ή Φυσικοθεραπείας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του NETWORK Medical.

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει, μαζί με τον υποψήφιο, να συμπληρώσει την αίτηση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο της επιλογής του

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να συμπληρώνει όλες τις τυχόν ενδιάμεσες φόρμες που μπορεί να απαιτήσει το κάθε πανεπιστήμιο

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα.

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με σκοπό την αποστολή τους στο επιλεχθέν πανεπιστήμιο

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να αποστείλει τα δικαιολογητικά στo επιλεχθέν πανεπιστήμιο μέσα στις δεσμευτικές ημερομηνίες που τίθενται από αυτό

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την επικοινωνία μέσω email με τα πανεπιστήμια

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την εγγραφή των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στον φοιτητή, από την ημέρα εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο μέχρι την ημέρα αποφοίτησής του, παρέχοντάς του κάθε ακαδημαϊκή βοήθεια και υποστήριξη.

Γιατί είναι απαραίτητο το Foundation programme;

 • To Foundation programme του NETWORK Medical προσφέρει ειδική προετοιμασία και μελέτη της ύλης που θα εξετασθεί στην Εξέταση Εισαγωγής στα μαθήματα που απαιτούνται (Χημεία, Βιολογία, Φυσική ή Μαθηματικά) στις ειδικότητες της Ιατρικής και Οδοντιατρικής

 • Εξασφαλίζει την πολύ καλή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας που είναι αναγκαία για την επιτυχή παρακολούθηση του Αγγλικού προγράμματος σπουδών του ανάλογου πανεπιστημίου.

 • Η πολύ καλή εκμάθηση της εθνικής γλώσσας στη χώρα σπουδών αποτελεί ένα υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών κατά το 1ο και το 2ο έτος όλων των ειδικοτήτων των κρατικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς στα κλινικά τους μαθήματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του NETWORK Medical Foundation programme;

 • Οι σπουδαστές του NETWORK Medical Foundation programme, χωρίς να βρεθούν πρόωρα σε ξένο περιβάλλον, παρακολουθούν και εστιάζουν στα μαθήματα που θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια που επιθυμούν.

 • Το NETWORK Medical Foundation programme αναλαμβάνει την υποχρέωση να προετοιμάσει κατάλληλα τους υποψήφιους φοιτητές στα μαθήματα που θα εξεταστούν στην Εξέταση Εισαγωγής.

 • Το NETWORK Medical Foundation programme παρέχει ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μάθηση και δεν συγκρίνεται με φροντιστηριακές πρακτικές.

 • Το NETWORK Medical Foundation programme προσφέρει ποιοτικές προδιαγραφές εκπαίδευσης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα για καλύτερη αφομοίωση της ύλης των μαθημάτων που θα εξετασθούν και άμεση επαφή με τους καθηγητές.

Είμαστε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε προπαρασκευαστικά μαθήματα στο NETWORK Medical;

Ναι. Με το Lyceum Foundation Programme του NETWORK Medicalοι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου εστιάζουν στα μαθήματα της Εξέτασης Εισαγωγής (Βιολογία, Χημεία, Φυσική ή Μαθηματικά) για την είσοδό τους στις ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φυσικοθεραπείας στα συνεργαζόμενα κορυφαία κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Ως μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, τι όφελος έχουμε να ξεκινήσουμε τα προπαρασκευαστικά μαθήματα στο NETWORK Medical;

Στο Lyceum Foundation Programme του NETWORK Medical, μπορούν να σπουδάσουν μαθητές Λυκείου ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με το σχολείο, ξεχνώντας το άγχος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος των φροντιστηρίων και το υψηλό κόστος.

Τι προγράμματα προσφέρει το NETWORK Medical;

Το NETWORK Medical διενεργεί Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής ή/και Μαθηματικών σε:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Winter Foundation Programme

Οκτώβριος – Μάιος. Εισαγωγή τον επόμενο Οκτώβριο

 • February Foundation Programme

Ιανουάριος – Μάιος. Εισαγωγή τον επόμενο Οκτώβριο

ΜΑΘΗΤΕΣ Β’ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (παράλληλα με το Λύκειο)

 • Lyceum Foundation Programme
  Οκτώβριος – Μάιος. Fulltime σε 1 χρόνο ή Parttime σε 2 χρόνια
  Εισαγωγή τον επόμενο Οκτώβριο

Η διδασκαλία των μαθημάτων, στην ειδικότητα που θα ακολουθήσω, σε ποια γλώσσα γίνεται;

Όλα τα μαθήματα, σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο, διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, η γνώση της εθνικής γλώσσας στη χώρα σπουδών αποτελεί ένα υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών κατά το 1ο και το 2ο έτος, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς στα κλινικά τους μαθήματα.

Τα προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα και την εθνική γλώσσα είναι απόλυτα παράλληλα και πλήρως συγκρίσιμα με τα σημερινά διεθνή πρότυπα. Είναι αμφότερα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια είναι η διαδικασία εισόδου στις Ιατρικές ειδικότητες στα Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια;

Η διαδικασία εισόδου είναι υποχρεωτική, διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει την Εξέταση Εισαγωγής και Σύντομη Προφορική Συνέντευξη. H Εξέταση Εισαγωγής και η Σύντομη Προφορική Συνέντευξη προβλέπονται από τα Πανεπιστήμια Charles University-Faculty of Medicine and Dentistry in Hradec Kralove, Czech Republic, Palacky University, Czech Republic, Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry, Jessenius-Comenius University, Faculty of Medicine in Martin, Slovakia, University of Debrecen, Hungary, Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry, University of Sofia St. Kliment Ohridski, Faculty of Medicine, Bulgaria. Ο έλεγχος της διαδικασίας εισόδου γίνεται από το εκάστοτε πανεπιστήμιο.

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας δεν διενεργούν Εξετάσεις Εισαγωγής για την είσοδο στις Ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής.
 
Η μοναδική προϋπόθεση εισαγωγής είναι ένα Test Πιστοποίησης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας που διενεργείται στις έδρες των Πανεπιστημίων παράλληλα με την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας που ακολουθούν τη διαδικασία του Test της Αγγλικής Γλώσσας, στις ειδικότητες της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, είναι τα ακόλουθα:
 • University of Medicine Gr. T. Popa in Iasi (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine in Craiova (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine Iuliu Hatieganou in Cluj Napoca (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine Carol Davila in Bucharest (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine Victor Babes in Timisoara (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine Ovidius in Constanta (Medicine and Dentistry)
 • University of Medicine of Tirgu Mures (Medicine and Dentistry)
Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας που ακολουθούν τη διαδικασία του Test της Αγγλικής Γλώσσας, στην ειδικότητα της Κτηνιατρικής, είναι τα ακόλουθα:
‘‘Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in Iasi

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine in Cluj Napoca.

Πού διεξάγεται η διαδικασία εισόδου;

Η διαδικασία εισόδου που περιλαμβάνει την Εξέταση Εισαγωγής και τη Σύντομη Προφορική Συνέντευξη διεξάγεται, κατά κανόνα, στη χώρα που θα επιλέξετε για σπουδές. Όμως, το NETWORK Medical έχει συνάψει προνομιακή συμφωνία με όλα τα πανεπιστήμια ώστε η Εξέταση Εισαγωγής και η Σύντομη Προφορική Συνέντευξη να γίνονται στην Ελλάδα, σε χώρο που καθορίζεται από το NETWORK Medical.

Ποια είναι τα μαθήματα που εξετάζονται στην Εξέταση Εισαγωγής;

Στις περισσότερες Σχολές (Charles University-Faculty of Medicine and Dentistry in Hradec Kralove, Czech Republic, Palacky University, Czech Republic, Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry, Jessenius-Comenius University, Faculty of Medicine in Martin, Slovakia, University of Debrecen, Hungary, Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, University of Sofia St. Kliment Ohridski, Faculty of Medicine, Bulgaria) τα μαθήματα που εξετάζονται είναι η Βιολογία, η Χημεία και η Φυσική ή τα Μαθηματικά.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω είτε για την συμμετοχή μου στην Εξέταση Εισαγωγής είτε για την έναρξη των σπουδών μου στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας που δεν διενεργούν εξετάσεις στη ειδικότητα που επιθυμώ.

Κάθε πανεπιστήμιο ζητά ένα σύνολο δικαιολογητικών αφενός για την συμμετοχή στην Εξέταση Εισαγωγής και αφετέρου για την εγγραφή στο ανάλογο τμήμα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Εξέτασης Εισαγωγής. Γενικά, όμως, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Α. Συμπληρωμένη αίτηση

Β. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Γ. Αντίγραφο Lower ή Proficiency

Δ. Πιστοποιητικό Υγείας

Ε. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, μεταφρασμένο στην Αγγλική ή τη γλώσσα του κράτους φοίτησης.

Το πτυχίο μου αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ;

Μετά την είσοδο ολοένα και περισσοτέρων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πτυχία των Πανεπιστημίων, σε όλες τις ειδικότητες, αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος (ΔΟΑΤΑΠ). Νόμος 3236, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 60, 27/2/2004.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος αποκτάται στην Ελλάδα.

Μπορώ να πάρω αναβολή στρατού;

Ναι. Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων, όπου σπουδάζουν, για να έχουν αναβολή στρατού, πρέπει να ζητήσουν βεβαίωση σπουδών (μεταφρασμένη από την γλώσσα του κράτους του Πανεπιστημίου στα Αγγλικά) από το Πανεπιστήμιο και να την προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα στρατολογίας.

Πώς διασφαλίζεται η διαμονή μου στη περιοχή που εδρεύει το πανεπιστήμιο που θα επιλέξω να σπουδάσω;

Το ανάλογο τμήμα του εκάστοτε πανεπιστημίου κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει διαμονή σε διαθέσιμο ξενώνα φιλοξενίας με επιπλέον κόστος για τον φοιτητή (με προτίμηση τους φοιτητές του Α’ έτους σε περίπτωση περιορισμένης δυνατότητας του ξενώνα φιλοξενίας).

Η κάθε Σχολή μπορεί να δώσει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φοιτητές για ιδιωτικά γραφεία που μεσολαβούν για την εύρεση ιδιωτικών καταλυμάτων στις περιοχές που εδρεύουν τα πανεπιστήμια. Όλα οι χώροι διαμονής περιλαμβάνουν τηλεόραση, internet, χώρους μελέτης και εγκαταστάσεις μαγειρέματος.