• Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να προσανατολίσει τους υποψήφιους φοιτητές σχετικά με τις δυνατότητες φοίτησης σε κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σχετικά με τις επιλογές σπουδών στα κορυφαία Κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται

 • Το NETWORK Medical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά του κάθε πανεπιστημίου

 • Το NETWORK Medical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης/περιοχής

 • Το NETWORK Medical παρουσιάζει στους υποψήφιους φοιτητές τα χαρακτηριστικά των Εστιών Διαμονής

 • Το NETWORK Medical παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου κορυφαίου Κρατικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την επιλογή της ειδικότητας της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής ή Φυσικοθεραπείας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του NETWORK Medical.

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει, μαζί με τον υποψήφιο, να συμπληρώσει την αίτηση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο της επιλογής του

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να συμπληρώνει όλες τις τυχόν ενδιάμεσες φόρμες που μπορεί να απαιτήσει το κάθε πανεπιστήμιο

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα.

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με σκοπό την αποστολή τους στο επιλεχθέν πανεπιστήμιο

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει να αποστείλει τα δικαιολογητικά στo επιλεχθέν πανεπιστήμιο μέσα στις δεσμευτικές ημερομηνίες που τίθενται από αυτό

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την άμεση επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email με τα πανεπιστήμια

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την εγγραφή των υποψηφίων στην ειδικότητα της επιλογής τους

 • Το NETWORK Medical τηρεί Αρχείο έως τη λήξη της φοίτησης

 • Το NETWORK Medical τηρεί την Εισερχόμενη Αλληλογραφία για όλα τα χρόνια φοίτησης

 • Το NETWORK Medical οργανώνει Εκπαιδευτικό Ταξίδι για επίσκεψη στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (προαιρετικό)

 • Το NETWORK Medical εγγυάται την επιτυχία του υποψηφίου φοιτητή στην Εξέταση Εισαγωγής με την διενέργεια προπαρασκευαστικού έτους

 • Το NETWORK Medical διοργανώνει προπαρασκευαστικό έτος διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα των μαθημάτων της Βιολογίας, της Χημείας, της Φυσικής ή των Μαθηματικών στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στο 1ο έτος σπουδών των ειδικοτήτων της Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Το προπαρασκευαστικό έτος συγχρονίζει το επίπεδο της επιτευχθείσας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το επίπεδο που απαιτείται με σκοπό την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων της επιλεχθείσας ειδικότητας

 • Το NETWORK Medical παρέχει τις αναγκαίες σημειώσεις για τα μαθήματα της Εξέτασης Εισαγωγής

 • To NETWORK Medical αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στις Ειδικότητες της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας.

 • Το NETWORK Medical παρέχει μαθήματα εκμάθησης της εθνικής γλώσσας με σκοπό να καταστήσει τους εισαχθέντες φοιτητές έτοιμους να ομιλήσουν τη συγκεκριμένη γλώσσα όχι μόνο στις καθημερινές συναλλαγές τους αλλά και στην πρακτική τους εξάσκηση στις διάφορες Ιατρικές κλινικές.

 • Το NETWORK Medical παρέχει εντατικά μαθήματα Αγγλικής ορολογίας των σχετικών μαθημάτων

 • Το NETWORK Medical παρέχει την αναγκαία βοήθεια σε κάθε υποψήφιο φοιτητή για την εύρεση στέγης και εγκατάσταση

 • Το NETWORK Medical παρέχει απεριόριστη χρήση του Internet και των εργαστηρίων H/Y

 • Το NETWORK Medical αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στον φοιτητή, από την ημέρα εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο μέχρι την ημέρα αποφοίτησής του, παρέχοντάς του κάθε ακαδημαϊκή βοήθεια και υποστήριξη.